Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Szkolenie KMPT dla uczniów klas mundurowych z Łodzi

Data:

16 listopada 2023 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Klaudia Kamińska i Aleksandra Nowicka przeprowadziły szkolenie dla dwóch grup uczniów klas o profilu mundurowym (policyjnym oraz wojskowym) z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi.

W czasie szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

  • Istota praw człowieka;
  • Generacje praw człowieka;
  • Zakaz tortur w międzynarodowym oraz rodzimym porządku prawnym;
  • Definicja tortur;
  • Podstawowe informacje o działalności KMPT: podstawy prawne, formy aktywności, przebieg wizytacji, miejsca objęte mandatem KMPT;
  • Minimalne gwarancje przysługujące osobom zatrzymanym np. przez Policję.

Uczniowie brali aktywny udział w szkoleniu, zadawali pytania, komentowali niektóre z zagadnień. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie funkcjonowania jednostek penitencjarnych oraz praw przysługujących osobom pozbawionym wolności, przebywającym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zainteresowanie uczniów wzbudziły także minimalne gwarancje antytorturowe i prawa osób zatrzymanych przez Policję. Uczniowie z zaciekawieniem podeszli także do pracy przedstawicieli Krajowego Mechanizmu i z chęcią zadawali pytania m. in. o częstotliwość wizytacji, ich długość i przebieg.

Dyrekcja placówki na zakończenie szkolenia przekazała przedstawicielkom KMPT zaproszenie na kolejne tego typu spotkanie. 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski