Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Program konferencji - Klauzule społeczne w samorządach terytorialnych

Data:

 

Program

9:30   ̶  10:00 Rejestracja uczestników

10:00   ̶  10:15 Otwarcie konferencji:

 • Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy

10:15   ̶  11:15 Wystąpienia:

 • Doświadczenia Warszawy w stosowaniu klauzul społecznych  – Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy;
 • Doświadczenia BRPO w stosowaniu klauzul społecznych oraz w promocji ich stosowania – Mateusz Saczywko, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Zakres i skala stosowania klauzul społecznych przez administrację samorządową – Katarzyna Ołdak-Bułanowska, Starszy Specjalista w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych;
 • Wyzwania dotyczące stosowania klauzul społecznych przez samorządy terytorialne – Tomasz Schimanek, działacz społeczny.

11:15   ̶  12:30 Wystąpienia:

 • Wnioski dotyczące stosowania klauzul społecznych przez samorządy terytorialne wynikające z kontroli przeprowadzonej przez NIK – Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
 • Przyszłość zamówień społecznych – kierunki rozwoju i niezbędne zmiany – Krzysztof Pilecki, Starszy Inspektor w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej;
 • Wnioski dotyczące stosowania klauzul społecznych w świetle kontroli PIP – Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy;
 • Stosowanie klauzul społecznych a przepisy o ochronie danych osobowych – Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg w urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • Wnioski dotyczące stosowania klauzul społecznych wynikające z kontroli przeprowadzanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe – Iwona Bendorf-Bundorf, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Olsztynie;

12:30   ̶  13:00 Dyskusja

13.00 – 13.15   Przerwa kawowa

13:15   ̶  14:30 Warsztaty tematyczne (4 grupy po ok. 50 osób):

 • Jak upowszechniać stosowanie klauzul społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego – zalecenie czy obowiązek? Roman Cieślak, p.o. dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie miasta Łódź oraz Sylwia Papiewska, Naczelnik Wydziału Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie m. st. Warszawy.
 • Jak weryfikować stosowanie klauzul społecznych i oceniać ich efekty? Tomasz Lewandowski, Wiceprezydent miasta Poznań oraz Katarzyna Stec, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • Stosowanie klauzuli zastrzeżonej i usługowej w praktyce: przykłady, problemy, wyzwania - Marta Jabłońska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON oraz Lechosław Adamczyk, Zastępca Wójta Gminy Brzeziny.
 • Stosowanie klauzuli zatrudnieniowej i pracowniczej w praktyce: przykłady, problemy, wyzwania - Krzysztof Strachota-Osiński, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz Andrian Staroniek, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
  w Urzędzie Miasta Częstochowa.

14:30  ̶ 15:00 Podsumowanie warsztatów i konferencji (na forum ogólnym)

15:00  ̶ 15:30 Obiad
 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk