Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kasacja RPO od wyroku - na korzyść uczestnika wydarzeń radomskich w 1976 r.

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Okręgowego w Radomiu kasację od wyroku - na korzyść uczestnika wydarzeń radomskich w 1976 r. 

Kasacja RPO od wyroku - na korzyść uczestnika wydarzeń radomskich w 1976 r. - 9 stycznia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-09-18 12:12:41
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-09-18 12:12:41
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk