Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kancelaria Premiera o współpracy z RPO na rzecz osób bezdomnych

Data:

Powierzenie spraw osób bezdomnych nowemu pełnomocnikowi rządu nie jest w tej chwili celowe, także ze względu na koszty. Ważna jest jednak współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w tworzeniu spójnego i zintegrowanego systemu rozwiązywania problemu bezdomności – napisała do RPO Adama Bodnara szefowa Kancelarii Premiera minister Beata Kempa.

To odpowiedź na propozycję rzecznika, by koordynację pomocy osobom bezdomnym powierzyć specjalnemu pełnomocnikowi rządu. Wiadomo bowiem, że koordynacja działań instytucji państwowych, ministerstw i samorządów terytorialnych jest potrzebna. Wiele jest też przepisów, które warto i należy zmienić, stosowaniu zaś tych, które zostały zmienione (np. w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej), warto się przyglądać, czy działają zgodnie z zamierzeniami.

 – Rozumiemy ograniczenia finansowe i organizacyjne. Z uznaniem przyjmujemy deklarację, że sprawy osób bezdomnych są ważne i że musimy w tej sprawie działać wspólnie. Będziemy dalej pracować nad kompleksowym planem działań. Cały czas staramy się też pomagać osobom w potrzebie – mówi rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.

Minister Kempa napisała, że zjawisko bezdomności jest rzeczywiście złożonym i dotkliwym problemem społecznym, ale bezdomni to nie jedyna grupa społeczna, która wymaga troski administracji publicznej. Tym niemniej rząd stara się o to, by przeciwdziałanie bezdomności było elementem szerszej polityki społecznej, co jest zgodne z europejskimi rekomendacjami. Jedną z odpowiedzi na to wyzwanie jest realizowany w resorcie pracy „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, w ramach którego rząd przeznacza 5 mln zł dla organizacji pozarządowych pomagających w wychodzeniu z bezdomności.

„Doceniam inicjatywę powołania Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności jako organu doradczego RPO (…) – napisała min. Kempa. –  Pragnę Panu podziękować za zaangażowanie i podejmowanie działań zmierzających do zmiany postrzegania zjawiska bezdomności jedynie przez pryzmat interwencji w okresie jesienno-zimowym. Wyrażam nadzieję na współpracę z Panem Rzecznikiem w tworzeniu spójnego i zintegrowanego systemu rozwiązywania problemu bezdomności, co jest naszym wspólnym celem.

Działania RPO na rzecz przeciwdziałania bezdomności

Rzecznik Adam Bodnar uczynił problem osób bezdomnych jednym z priorytetów swojej kadencji.

Jak zadeklarował, jest to dla niego kwestia poszanowania ludzkiej godności. W samej Warszawie jest około 2 tysięcy osób, które z różnych powodów są bezdomne, dlatego już najwyższy czas na stworzenie skutecznych mechanizmów pomagających w wychodzeniu z bezdomności.

Aby przygotować propozycje rozwiązań systemowych i interdyscyplinarnych, Rzecznik powołał w październiku 2015 r. Komisję Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności. W listopadzie przedstawiła ona mapę problemów związanych z bezdomnością (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/mapa-problemow-zwiazanych-z-bezdomnoscia).

Więcej o tym, co RPO robi na rzecz osób bezdomnych: https://www.rpo.gov.pl/pl/tagi/bezdomni

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP