Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kampania „Państwo bez tortur”. Spotkania przedstawicielki KMPT z licealistami w Tychach

Data:

Działalność Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, sytuacja w miejscach pozbawienia wolności oraz prawa nieletnich w przypadku zatrzymania były głównymi tematami spotkań uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Tychach z przedstawicielką KMPT Justyną Zarecką. 

10 marca 2023 r. w tyskim liceum odbyły się trzy prelekcje z uczniami klas z rozszerzonym zakresem nauczania wiedzy o społeczeństwie, którzy w przyszłości planują związać swoją ścieżkę zawodową m.in. z prawem, kryminologią czy instytucjami bezpieczeństwa państwa.

Członkini KMPT przedstawiła po krótce genezę zakazu tortur, omówiła funkcjonowanie systemu prewencji tortur na świecie i w Polsce oraz metodologię pracy i uprawnienia KMPT. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia, jak wyglądają wizytowane przez KMPT miejsca pozbawienia wolności. Przedstawicielka KMPT omówiła także tzw. gwarancje antytorturowe, które przyczyniają się do minimalizacji wystąpienia ryzyka tortur czy innych form złego traktowania. W tym kontekście szczególną uwagę poświęciła realizacji prawa do informacji oraz prawa do kontaktu z adwokatem/radcą prawnym. Opowiedziała m.in. jak w praktyce wygląda realizacja tego typu uprawnień np. w przypadku zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji.

Uczniowie brali aktywny udział w spotkaniach, zadawali pytania, komentowali niektóre z zagadnień. Szczególne zainteresowanie wzbudziła kwestia umieszczenia w placówce całodobowej opieki osób, których stan zdrowia wyklucza wyrażenie świadomej zgody, a które nie są ubezwłasnowolnione. Młodzi ludzie byli również ciekawi, jak wygląda życie w więzieniach, gdzie przebywają matki z dziećmi. Dopytywali też o funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. 

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wybranymi publikacjami KMPT, otrzymali m.in. broszury dotyczące orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie naruszenia zakazu tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Spotkania z młodzieżą odbyły się w ramach rozpoczętej w grudniu 2018 r. kampanii społecznej „Państwo bez tortur”, której celem jest podniesienie świadomości oraz budowanie kultury braku społecznej akceptacji dla stosowania tortur lub innych form złego traktowania. Kampania prowadzona jest w ramach działalności edukacyjnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2023-03-14 14:41:15
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2023-03-15 11:02:44
Operator: Maciej Kuczyński