Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kampania edukacyjna "Świadomy Swoich Praw” na Podkarpaciu pod patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty
Kampania Edukacyjna „Świadomy Swoich Praw" polega na przygotowaniu i przedstawieniu symulacji rozpraw sądowych w postępowaniu karnym przez zespoły uczniów z Liceów Ogólnokształcących mniejszych miast województwa podkarpackiego pod opieką studentów prawa.
 
Organizatrem jest Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej.
 
Celem Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw" jest zwiększenie świadomości prawnej uczniów Liceów Ogólnokształcących mniejszych miast województwa podkarpackiego i zainteresowanych tematem mieszkańców Podkarpacia. Kampania po pierwsze ma zwiększyć zainteresowanie dziedziną prawa młodych ludzi biorących airtywny udział w zajęciach prowadzonych przez wolontariusz>' Programu „Projektor - wolontariat studencki", a przede wszystkim pogłębić wiedzę na temat procesu karnego w sądzie powszechnym.
 
Po drugie ma odbiorcom Kampanii pokazać przebieg rozprawy sądowej i w jak najwięicszym stopniu zbliżyć ich do prawa w ujęciu przedmiotowym, z którym spotykamy się na co dzień. Kampania ma również na celu przybliżenie wszystkim uczestnikom akcji idei wolontariatu jako idei współprac}' interpersonalnej w każdej dziedzinie życia, czego dowodem są zajęcia prowadzone przez wolontariuszy Programu „PROJEKTOR - wolontariat studencki", jest to Program Po/sA'o-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu w Lublinie.
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także