Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jeśli straż miejska nie wniosła o ukaranie sprawcy wykroczenia, obywatel może złożyć zażalenie do wojewody - Minister Sprawiedliwości wyjaśnia wątpliwości RPO

Data:

Do Biura RPO wpływały skargi, w których zwracano uwagę, że trudno ustalić jaki organ jest uprawniony do rozpatrywania zażaleń na straż miejską. Chodziło o sytuacje, gdy obywatele składali zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, jednak straż gminna (miejska) nie decydowała się na wniesienie wniosku o ukaranie. Ten problem i związane z nim wątpliwości interpretacyjne Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości. Teraz resort nadesłał odpowiedź.

Minister Sprawiedliwości wskazał, że w przypadku straży gminnej (miejskiej) organem nadrzędnym jest właściwy miejscowo wojewoda, sprawujący nadzór nad działalnością straży przy pomocy  komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Zaznaczył ponadto, że zgodnie w ustawą o strażach gminnych, jej uprawnienia dotyczą m.in. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych.

Tym samym – zdaniem Ministra Sprawiedliwości – to wojewoda, jako organ sprawujący nadzór nad działalnością straży m.in. w zakresie dokonywania czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, jest w rozumieniu art. 56a Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia organem nadrzędnym nad strażą gminną (miejską). I to właśnie do wojewody obywatel może wnieść zażalenie, jeśli złożył zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, a straż gminna (miejska) nie wniosła o ukaranie sprawcy.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk