Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak to możliwe, że osoba z zespołem Downa staje przed komisją wojskową? Miasto Poznań odpowiada

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezydenta Miasta Poznania z prośbą o wyjaśnienie informacji zawartych w artykule „Z zespołem Downa musi stanąć przed komisją kwalifikacyjną”, który ukazał się na łamach Głosu Wielkopolskiego.

W odpowiedzi Sekretarz Miasta Poznania wskazał okoliczności, które przyczyniły się do wielokrotnego wzywania przed Powiatową Komisją Lekarską osoby z orzeczonym inwalidztwem. Podkreślił zwłaszcza brak możliwości ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – komisja nie dostała właściwej dokumentacji medycznej, pozwalającej na orzeczenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Chodzi o orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność, które pozwoliłoby na zidentyfikowanie jednostki chorobowej, a w konsekwencji określenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Opiekunka mężczyzny, mimo że była informowana, jak się w sprawie zachować, nie zrobiła tego – a to ona mogła dostarczyć dokumentację.

Sprawa ta skłoniła Rzecznika do zbadania, jak w tej chwili wygląda problem poddawania badaniom lekarskim osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej w trybie art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk