Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Akcja edukacyjno-ostrzegająca KNF pt. „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI”

Data:
  • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną w celu powiększenia wiedzy społeczeństwa na temat rynku finansowego i świadomości ryzyka związanego z inwestowaniem
  • Rzecznik Praw Obywatelskich ma nadzieję, że ta inicjatywa istotnie przyczyni się do wzmocnienia ochrony konsumentów na rynku finansowym

Jak organ stojący na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, RPO Marcin Wiącek z dużym zadowoleniem przyjął do wiadomości podjęcie tych działań informacyjnych. Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania rynku finansowego i świadomego inwestowania jest istotnym narzędziem ochrony interesów uczestników rynku.

Rzecznik napisał o tym przewodniczącemu UKNF prof. Jackowi Jastrzębskiemu, dziękując za przekazane informacjo o tej kampanii.

Oprócz umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej RPO, w celu dotarcia z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców informacje na ten temat będą przekazywane obywatelom w kierowanych do nich pismach Rzecznika w sprawach indywidualnych.

V.071.11.2023
 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2023-03-11 08:00:00
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-03-12 10:10:08
Operator: Łukasz Starzewski