Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja RPO ws prawa do wyboru schroniska dla osób w kryzysie bezdomności

Data:

Do Biura Rzecznika zwróciła się pani J.S. o pomoc w sprawie przeniesienia jej do schroniska dla bezdomnych w innym mieście.

Wnioskodawczyni poinformowała o swojej ciężkiej sytuacji życiowej. Wyjaśniła, że od ponad 6 lat jest osobą w kryzysie bezdomności i dotychczas przebywała w schronisku dla osób bezdomnych w G, ale miała otrzymać telefon z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zamiarze przeniesienia jej do schroniska dla osób bezdomnych w P.

W sprawie Rzecznik zwrócił się do GOPS, czy z uwagi na stan zdrowia wnioskodawczyni byłoby możliwe jej dalsze mieszkanie w schronisku w G. Kierownik GOSP zgodził się z tym. Wnioskodawczyni otrzymała skierowanie na pobyt do schroniska w Gdańsku oraz pomoc w postaci pokrycia kosztów pobytu w schronisku.

BPG.7217.1.2021

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk