Biuletyn Informacji Publicznej RPO

CBA zabezpieczyło dokumentację medyczną pacjentek gabinetu ginekologicznego z niemal 30 lat. Interwencja RPO

Data:
  • Po przeszukaniu gabinetu ginekologicznego funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację medyczną i wszystkie karty leczonych tam pacjentek z ostatnich niemal 30 lat
  • W skargach wpływających do RPO wskazano, że było to działanie nieadekwatne i naruszało tajemnicę lekarską. Zdaniem pacjentek naruszało też ich prawa obywatelskie, ingerowało w sferę ich intymności i drażliwe dane osobowe
  • RPO interweniuje w tej sprawie i prosi Prokuraturę Regionalną w Szczecinie o wyjaśnienia

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi dotyczące postępowania prokuratorów i funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z interwencją w gabinecie ginekologicznym w Szczecinie. 9 stycznia 2023 r. gabinet został przeszukany, a funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację medyczną pacjentek za okres od 1996 r.

Zdaniem skarżącej ginekolog, działania funkcjonariuszy naruszały nie tylko tajemnicę lekarską, ale były nieadekwatne prawnie, tym bardziej, że nie przedstawiono jej żadnych zarzutów. Negatywnie ocenia też ona zachowanie funkcjonariuszy - wskazuje, że od jesieni 2020 r. była wielokrotnie nachodzona przez organa ścigania.

Również pacjentki w skargach do RPO podnoszą, że zabranie całej ich dokumentacji medycznej naruszało ich prawa obywatelskie, ingerowało w sferę ich intymności i drażliwe dane osobowe, a w niektórych przypadkach nawet utrudniało leczenie. Jedna z pacjentek zauważyła, że podczas wizyty w lutym 2023 r. brak dokumentacji z jej długoletniego leczenia uniemożliwił porównanie obrazu klinicznego sprzed trzech miesięcy z teraźniejszym. Jej zdjęcia USG zostały bowiem wyniesione przez CBA. 

W związku z tym Zespół Prawa Karnego BRPO prosi Prokuratora Regionalnego w Szczecinie o wyjaśnienia. Chodzi zwłaszcza o podanie przesłanek, które uzasadniały potrzebę oraz niezbędność tak daleko idących działań procesowych oraz nakazywały zabezpieczenie całej dokumentacji wszystkich pacjentek. Pyta też, czy na sposób działania funkcjonariuszy organów ścigania i decyzje prokuratorów, w tym zabezpieczenia dokumentacji medycznej, składano zażalenia lub skargi oraz jak je rozpoznano.

II.519.128.2023

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski