Biuletyn Informacji Publicznej RPO

INFORMATOR REFERENDALNY: głosowanie korespondencyjne (24.08.)

Data:
Tagi: wydarzenie

W referendum każdy ma prawo do głosowania korespondencyjnego. Musi jednak zgłosić taki zamiar (ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej) najpóźniej do 24 sierpnia 2015 r. do urzędu gminy/miasta. Wówczas otrzyma pocztą pakiet referendalny (m.in. kartę do głosowania, koperty).

Po zagłosowaniu, kopertę zwrotną należy zakleić i nadać w placówce Poczty Polskiej na adres komisji referendalnej najpóźniej:

do 3 września 2015 r., jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której dana osoba jest ujęta w  spisie osób uprawnionych do udziału w referendum,

do 2 września 2015 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Pamiętajmy: procedura jest bezpłatna, nie płacimy za przesyłkę!

Więcej informacji na ten temat można zleźć w Informatorze referendalnym RPO.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk