Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacje RPO dla uchodźców

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowało ulotkę informująca o podstawowych zasadach ubiegania się o ochronę międzynarodową oraz prawach i obowiązkach osób poszukujących takiej ochrony. Ulotka została przygotowana w ośmiu wersjach językowych, w tym w wersji arabskiej i kurdyjskiej.

Ulotkę można dystrybuować, drukować i rozpowszechniać.

Załączniki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP