Biuletyn Informacji Publicznej RPO

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 25 października w Warszawie. Tegoroczna edycja Kongresu jest organizowana w 5. Rocznicę przyjęcia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. To doskonała okazja, by nie tylko wspólnie podsumować ostatnie 5 lat jej obowiązywania, ale także wyjść z inicjatywą zmiany systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Hasło III Kongresu brzmi „Za niezależnym życiem”.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk