Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska laureatką nagrodą „Złotej Temidy”

Data:

9 czerwca 2022 r. zastępczyni RPO Hanna Machińska została wyróżniona w Konkursie o Nagrodę „Złotej Temidy”, organizowanym z inicjatywy Fundacji „Humanitas” oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Jej kandydaturę do Konkursu zgłosiło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy” to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski