Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępczyni RPO Hanna Machińska otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Zurychu

Data:

29 kwietnia 2022 r. Hanna Machińska otrzymała z rąk dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Zurychu prof. Thomasa Gaechtera tytuł doktora honoris causa tej uczelni.

Zaszczyt został przyznany Hannie Machińskiej w uznaniu jej dzieła życia, jakim jest praca na rzecz rozwoju integracji europejskiej i obrony europejskich wartości.

Zastępczyni RPO w latach 1991-2002 pracowała w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2002-2010 była dyrektorką Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, a w latach 2011-2017 – dyrektorką Biura Rady Europy w Warszawie.

30 kwietnia dyplom nadania tytułu doktora honoris causa powtórnie wręczył Hannie Machińskiej rektor Uniwersytetu w Zurychu prof. Michael Schaepmann na uroczystości, w której brali udział przedstawiciele społeczności akademickiej uczelni.

– Obecna sytuacja na świecie wskazuje, iż wartości leżące u podstaw Rady Europy, Unii Europejskiej oraz Szwajcarii są coraz bardziej zagrożone – mówiła Regina Kiener z Instytutu Prawa Międzynarodowego Publicznego i Porównawczego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu w Zurychu. – Hanna Machińska dowodzi, że te wartości będą trwały dopóki, dopóty są ludzie gotowi ich bronić na rzecz tych, którzy dzięki tym wartościom mogą żyć w wolności i bezpieczeństwie.

Zastępczyni RPO podkreśliła, że jej zawodowe zaangażowanie w sprawy europejskie rozpoczęło się właśnie w Szwajcarii, gdzie w latach 80-tych odbywała staż w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie. Zaznaczywszy również, iż uroczystość przypada w przededniu 18. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Hanna Machińska wspominała koleje polskich aspiracji europejskich.

Przypomniała, iż na przełomie XIX i XX wieku Uniwersytet w Zurychu kształcił wielu polskich studentów, którzy następnie stali się elitą intelektualną odradzającego się państwa polskiego. Powołała się także na słynne wystąpienie Winstona Churchilla, który przemawiając w 1946 roku na tej uczelni wezwał Europejczyków do pojednania i budowy „zjednoczonych stanów Europy”, zapowiadając tym samym utworzenie Rady Europy.

Hanna Machińska stwierdziła, że oczy znajdującej się dzisiaj w cieniu wojny Europy powinny być zwrócone ku Ukrainie, której aspiracje do niezagrożonej niepodległości i europejskiej tożsamości powinny być z całej siły wspierane. Wskazała na kluczową dla budowania silnej i demokratycznej państwowości Ukrainy rolę europejskich uniwersytetów jako kuźni kadr ukraińskiego społeczeństwa. Zdaniem zastępczyni RPO tak jak europejskie uczelnie zapewniły polskiemu społeczeństwu wybitnie wykształconych i zorientowanych na Europę liderów w okresie zarówno kształtowania na nowo polskiej państwowości, jak i integracji europejskiej po 1989 r., tak dzisiaj powinny w analogiczny sposób wspierać studentów i pracowników naukowych z Ukrainy. 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński