Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska wzięła udział w konferencji Europejskiej Sieci Ombudsmanów

Data:

W dniu 27 kwietnia 2022 r. zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Hanna Machińska wzięła zdalnie udział w sesji otwierającej konferencję Europejskiej Sieci Ombudsmanów pt. „Rola ombudsmana w czasach kryzysu” zorganizowanej w Strasburgu przez Emily O’Reilly, ombudsman Unii Europejskiej

W swoim wystąpieniu przedstawiła działania Rzecznika Praw Obywatelskich w udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy, szczególnie w pierwszych dniach po wybuchu konfliktu. Wskazała również na najważniejsze wyzwania stojące przed Polską w zapewnieniu uchodźcom z Ukrainy opieki zdrowotnej, edukacji oraz dostępu do rynku pracy. Podkreśliła ogromne zaangażowanie wolontariuszy, organizacji pozarządowych oraz państwa w tej nadzwyczajnej sytuacji.

Aktywność instytucji ombudsmanów w udzielaniu pomocy ofiarom wojny w Ukrainie przedstawili również ombudsmani Ukrainy, Rumunii i Węgier.  Komisarz Unii Europejskiej ds. wewnętrznych Ilva Johansson podsumowała działania  podejmowane w tym zakresie przez agendy Unii Europejskiej.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński