Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Główny Koordynator do spraw współpracy z partnerami społecznymi

Data:

Głównym Koordynatorem do spraw współpracy z partnerami społecznymi jest Adela Gąsiorowska.

Do zadań Głównego Koordynatora do spraw współpracy z partnerami społecznymi należy koordynowanie podejmowanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działań dotyczących współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich z partnerami społecznymi, w tym organizacjami pozarządowymi, inicjatywami i ruchami społecznymi, w sprawach dotyczących ochrony wolności i praw człowieka i obywatela.

Główny Koordynator w szczególności:

  • koordynuje opracowywanie projektów stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach inicjowanych przez partnerów społecznych;
  • reprezentuje Rzecznika Praw Obywatelskich w kontaktach z partnerami społecznymi, w zakresie zleconym przez Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • reprezentuje Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencjach, spotkaniach, seminariach i innych wydarzeniach, w zakresie zleconym przez Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • wykonuje inne zadania zlecone przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Główny Koordynator przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności z Zespołem do spraw Prezydialnych i Współpracy Międzynarodowej oraz z Centrum Projektów Społecznych.

Nadzór nad działalnością Głównego Koordynatora do spraw współpracy strategicznej sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Adela Gąsiorowska - prawniczka, specjalizuje się w tematyce innowacji demokratycznych, partycypacji obywatelskiej i współpracy publiczno-społecznej. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizuje projekt badawczy poświęcony instytucji panelu obywatelskiego w polskim systemie polityczno-prawnym. Od kilku lat związana z sektorem pozarządowym, współpracowała m.in. z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszeniem Amnesty International Polska. Autorka licznych publikacji naukowych i edukacyjnych oraz raportów dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i partycypacji obywatelskiej.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Publikacja informacji
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP