Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Główny Koordynator do spraw komunikacji społecznej i medialnej

Data:

Głównym Koordynatorem do spraw komunikacji społecznej i medialnej jest Stanisław Ćwik

Do zadań Głównego Koordynatora do spraw komunikacji społecznej i medialne należy:

  • koordynowanie prac z zakresu wystąpień publicznych oraz komunikacji społecznej i medialnej Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach o szczególnym znaczeniu dla ochrony wolności i praw człowieka i obywatela

Główny Koordynator do spraw komunikacji społecznej i medialnej przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nadzór nad działalnością Głównego Koordynatora do spraw komunikacji społecznej i medialnej sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Stanisław Ćwik

Absolwent socjologii i podyplomowych studiów w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz z 20-letnim stażem.

W latach 1999 – 2006 w Kancelarii Prezydenta RP, m.in. wicedyrektor Zespołu Informacji i Komunikacji Społecznej, dyrektor Zespołu ds. Wystąpień Prezydenta RP.

W Biurze RPO od listopada 2006 r.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP