Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Główny Inspektor Pracy powiadomi RPO o efektach kontroli czasu pracy lekarzy w Centrum Dializa, gdzie pracowała zmarła anestezjolożka

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę śmierci lekarki w szpitalu w Białogardzie, która pracowała bez przerwy cztery doby. Ponieważ zaś RPO dowiedział się, że Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzegania czasu pracy w tym szpitalu, poprosił o wyniku tej kontroli

Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć przyznał, że kontrola taka trwa od 24 czerwca 2016 r. Przeprowadzana jest w Centrum Dializa Spółka z o.o. w szpitalach będących jednostkami organizacyjnymi Spółki, tj.: w Białogardzie, Pszczynie, Opatowie oraz Łasku.

Dotyczy przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp, a także przestrzeganie przepisów o czasie pracy pracowników medycznych wykonujących jednocześnie pracę w oparciu o stosunki, cywilnoprawne.
- Po zakończeniu czynności kontrolnych powiadomię Pana o ich wynikach – napisał min. Giedrojć.
 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk