Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec wydał wyrok w sprawie zgodności Traktatu z Lizbony z niemiecką konstytucją

Data:

Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec wydał wyrok w sprawie zgodności Traktatu z Lizbony z niemiecką ustawą zasadniczą

Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego – 30 czerwca (wersja polska)

Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego – 30 czerwca (wersja niemiecka)

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk