Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w sprawie 3-letniej Poli

Data:
  • Sąd zdecydował o odebraniu trzylatki matce, ale urzędy nie mogły się porozumieć, który ma pojechać po dziecko 
  • W sprawie interweniował m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich  
  • Jak podaje TOK.FM, sprawa miała szczęśliwy finał  

Chodziło o opisaną przez tę stację radiową sprawę pozbawienia przez sąd praw rodzicielskich matki, która nie była w stanie opiekować się trzyletnią córka. Zamieszkała z nią w altance na działkach, wcześniej była w domu samotnej matki, skąd kobieta uciekła. 

Po decyzji sądu urzędy z Warszawy i Iławy nie mogły dojść do porozumienia,  który  z nich ma pojechać po dziecko. Powstało ryzyko, że matki z dzieckiem trzeba będzie szukać.

Po audycji radiowej w piątek 16 grudnia 2022 r. w sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Zainteresowanie i niepokój Rzecznika wzbudziła nagłośniona przez media sytuacja Poli.

Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego BRPO Anna Szałek zwróciła  się o pilną interwencję do dyrektorek wydziałów Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Prosiła o podjęcie, w ramach współdziałania między obu urzędami, działań na rzecz skutecznej realizacji orzeczenia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej i zabezpieczenia dobra dziecka.

W piątek po południu urzędnicy wykonali wyrok sądu. Pola ma trafić do rodziny zastępczej.

III.502.16.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski