Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dzień Otwarty dla Społeczności Ukraińskiej w OIRP: o pracy radcy prawnego i zasadach nieodpłatnych porady prawne

Data:

26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu odbył się Dzień Otwarty dla Społeczności Ukraińskiej. Wydarzenie objął honorowym patronatem rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, konsul generalny Ukrainy w Krakowie Oleg Mandiuk i konsul honorowy Ukrainy we Wrocławiu Grzegorz Dzik.

Celem akcji Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu było przybliżenie Obywatelom Ukrainy zawodu radcy prawnego, połączone z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych.

Cudzoziemcom przybywającym do Wrocławia może być na początku dość trudno się zaaklimatyzować. Problemy życia codziennego są takie same, niezależnie od narodowości. Jednak dla Ukraińców dodatkowy problem stanowi nie tylko bariera językowa, ale także odmienny porządek prawny, odmienne procedury i inne sposoby ochrony własnych interesów. Zdarzają się również przypadki dyskryminacji ze względu na pochodzenie i narodowość.

Podczas wydarzenia przedstawiciele Społeczności ukraińskiej mogli dowiedzieć się, kim są radcowie prawni, w jaki sposób wykonują swój zawód, jak i w jakich sprawach mogą pomóc, a także, że każdy radca prawny objęty jest tajemnicą zawodową oraz obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Chodziło o to, by zbudować zaufanie do przedstawicieli zawodów prawniczych wśród cudzoziemców.

Dzień Otwarty cieszył się sporym zainteresowaniem. W jego trakcie można było uzyskać poradę prawną od radców prawnych wspieranych przez wolontariuszy z Fundacji Ukraina. Pytania dotyczyły procedur legalizacji pobytu w RP, prawa pracy, prawa rodzinnego i gospodarczego. Radcowie informowali także o sposobach walki z dyskryminacją i nierównym traktowaniem ze względu na narodowość i pochodzenie etniczne, a także wskazywali organy i podmioty, u których można poszukiwać pomocy, w tym instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk