Dyskryminacja ze względu na wiek

Data:

Temat badania: Brakuje kompleksowego badania dotyczącego dyskryminacji ze względu na wiek. W szczególności dotyczy to osób starszych. Badanie powinno objąć samych zainteresowanych, czyli osoby starsze, jak też instytucje publiczne, pracodawców oraz reprezentatywną próbę obywateli.

Cel badawczy: Odpowiedź na pytanie, jaka jest skala dyskryminacji osób starszych w Polsce i jakich obszarów życia publicznego, społecznego i gospodarczego ta dyskryminacja przede wszystkim dotyczy.

Uzasadnienie: Dlatego, że takich badań nie ma, a byłyby niezwykle przydatne z uwagi na szereg działań planowanych przez samego Rzecznika, jak też instytucje publiczne i organizacje pozarządowe dotyczące aktywizacji osób starszych i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2014-01-23 13:42:19
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-19 15:38:24
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk