Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja wielokrotna - specyfika opresji, jakiej doświadczają kobiety z mniejszości etnicznych

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy: Celem badawczym jest przede wszystkim ustalenie występowania dyskryminacji w formie wielokrotnej. Zdefiniowanie zjawiska na potrzeby przyszłych działań legislacyjnych i wskazanie na możliwe (bo funkcjonujące w innych państwach) przykłady rozwiązań prawnych zapobiegających i penalizujących to zjawisko. Wskazana grupa badawcza stanowi jedynie przykład podmiotów doświadczających takiej opresji, tj. dyskryminacji ze względu na płeć+pochodzenie etniczne, a często również ze względu na wiek.

Uzasadnienie: Temat badań jest obszarem stosunkowo nowym, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i rozwiązań legislacyjnych (na poziomie krajowym jak i europejskim). Niewątpliwie jednak funkcjonuje jako zjawisko społeczne, co znajduje odzwierciedlenie w niewiążących raportach różnych instytucji unijnych i (powoli) krajowych (ostatni np. Dyskryminacja wielokrotna - analiza zjawiska w obszarze edukacji i zatrudnienia - praca zespołowa - Fundusz współpracy, publ. rowność .info).

Niewątpliwą potrzebą jest ustalenie projektu definicji dla tego zjawiska i zilustrowanie jej konkretnym przykładem doświadczanej opresji. Należy zastanowić się nad skutkami prawnymi takiej dyskryminacji, by móc formułować konkretne postulaty rozwiązań prawnych. Dla powyższych celów istotne jest odniesienie do rozwiązań prawnych funkcjonujących w innych państwach UE, ale także na kontynencie północnoamerykańskim, skąd teoria dyskryminacji wielokrotnej się wywodzi.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk