Dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:
1- Dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi w dostępie do leczenia i opieki środowiskowej,
2- Dyskryminacja w podziale środków na profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego w porównaniu z innymi chorobami
3- Stygmatyzacja i dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi w mowie nienawiści
4- Dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie zatrudnienia
5- Dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi przy zawieraniu związków małżeńskich


Cel badawczy:
ad.1- Określenie potrzeb społecznych do dostępności leczenia zaburzeń psychicznych i opieki środowiskowej.
ad.2- Określenie potrzeb społecznych na działania profilaktyczne z uwzględnieniem korzyści finansowych dla budżetu Państwa wynikających z profilaktyki zdrowia psychicznego.
ad.3- Określenie stopnia akceptacji społecznej używania w mowie nienawiści zwrotów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi (schizofrenik, chory psychicznie itp).
ad.4- Określenie potrzeb i możliwości efektywniejszego zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi z orzeczoną niepełnosprawnością z uwzględnieniem korzyści dla budżetu.
ad.5- Określenie akceptacji społecznej funkcjonowania art. 12 KRiO.


Uzasadnienie:
ad.1- Dyskryminacja środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi przejawia się w nierównym podziale środków przeznaczonych na leczenie. Zaburzenie psychiczne jest traktowane jako choroba w którą nie trzeba inwestować. Natomiast ma olbrzymi wpływ na kondycję całego społeczeństwa.
ad.2- Dyskryminowana jest grupa osób zagrożona zaburzeniami psychicznymi ze względu na ich dysfunkcje kulturowe i społeczne. Profilaktyka pozwala uniknąć niepełnosprawności i wszystkich wynikających z niej kosztów zarówno społecznych, jak i budżetowych. Badanie mogłoby otworzyć oczy decydentom na korzyści płynące z profilaktyki zdrowia psychicznego zarówno w zakresie chorób psychicznych, jak i uzależnień.
ad.3- Określenie stopnia akceptacji społecznej określeń używanych w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi dla mowy nienawiści pozwoli na pokazanie obszaru stygmatyzacji i umożliwi przeciwdziałanie.
ad.4- Badanie przeprowadzone w tym zakresie wśród pracodawców i ludzi, którzy zostali dotknięci dyskryminacją w obszarze zatrudnienia, pomoże wypracować skuteczniejsze metody powrotu osób z zaburzeniami psychicznymi na rynek pracy. Jest to niezwykle istotne dla procesu zdrowienia oraz kosztów społecznych. Zawarcie pytania o konieczność wyłączenia produktu z gry rynkowej dla potrzeb spółdzielni socjalnych, może pobudzić dyskusję na temat opłacalności takich działań,
ad.5- Badanie akceptacji społecznej dla utrzymywania art. 12 KRO odbierającego wolność i godność osobom nie ubezwłasnowolnionym oraz akceptującego eugenikę może przyspieszyć zmiany w kodeksie, które do tej pory mimo naszych starań są bezskuteczne. Może też wpłynąć na pokazanie obszaru stygmatyzacji i wykluczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.


Integracja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2014-02-03 13:23:10
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-19 15:38:24
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk