Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dr Sylwia Spurek spotkała się z przedstawicielką EQUINET

Data:

 

Dr Sylwia Spurek, Zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania spotkała się z Anne Gaspard, Executive Director of the European Network of Equality Bodies EQUINET. Spotkanie dotyczyło współpracy obu instytucji oraz bieżących wyzwań w zakresie przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania w Europie. W spotkaniu uczestniczyła również Anna Błaszczak, Zastępczyni Dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze RPO.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest członkiem EQUINETU od 2012 roku.
EQUINET to europejska sieć współpracy wyspecjalizowanych organów ds. równości, skupiająca obecnie 42 instytucje spośród 32 krajów europejskich, które posiadają uprawnienia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i orientację seksualną.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2015-09-30 14:27:21
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:56:09
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP