Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dr Spurek o prawach osób starszych na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju

Data:

„Polityka społeczna po ćwierćwieczu przemian: solidarność, inwestycje społeczne, współodpowiedzialność” – to hasło przewodnie szóstego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, które 19 maja odbyło się w Pałacu Prezydenckim. W spotkaniu wzięła udział zastępczyni rzecznika praw obywatelskich ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek.

Debatę na temat stanu i kierunków zmian polityki społecznej w Polsce otworzył prezydent Andrzej Duda. W swoim wstąpieniu wskazywał m.in. na konieczność prowadzenia efektywnej polityki prorodzinnej, a także na potrzebę wspierania organizacji pozarządowych.

Uczestnicy  spotkania próbowali odpowiedzieć na pytania: Jak lepiej wykorzystać w działaniach społecznych potencjał sektora obywatelskiego? Jak skuteczniej wykorzystywać środki unijne na rozwój sfery społecznej? Czy system zabezpieczenia społecznego w swym obecnym kształcie zapewnia obywatelom bezpieczeństwo socjalne?

W tym kontekście dyskutowano m.in. o funkcjonowaniu systemu emerytalnego. Irena Wóycicka, była wiceminister pracy oceniła, że obniżenie wieku emerytalnego zaszkodzi sytuacji wielu kobiet. Zdaniem zastępczyni RPO stanowią one szczególną grupę wśród osób starszych.  –To kobiety są w większym stopniu niż mężczyźni zagrożone ubóstwem na starość – podkreśliła dr Spurek.

Starzejące się społeczeństwo jest jednym z istotnych wyzwań dla polityki społecznej. Zjawisko to dotyczy różnych obszarów działalności państwa m.in. usług opiekuńczych, transportu publicznego, czy rynku pracy.

W 2012 roku na szczeblu Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczęły się prace i dyskusje nad stworzeniem Konwencji o prawach osób starszych - aktu prawnego, który daje szanse na wzmocnienie praw seniorów i skuteczniejsze przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek. Podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich zaapelowała o poparcie prac nad tym dokumentem. – Ze względu na specyficzne potrzeby osób starszych, inne międzynarodowe pakty czy konwencje nie są wystarczające, aby zapewnić pełną realizację ich praw – zaznaczyła dr Sylwia Spurek.

Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym działającym  przy Prezydencie. Ma tworzyć płaszczyznę dla debaty programowej na temat rozwoju Polski. Jej zadaniem jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia. Rada przygotowuje opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. Członkami Narodowej Rady Rozwoju jest blisko 100 ekspertów. W poszczególnych posiedzeniach biorą udział specjaliści niebędący członkami Rady.

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-05-20 13:58:08
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-05-02 11:46:33
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk