Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępność szczepień przeciwko Covid-19 prawem osób starszych – raport z badania

Data:

Zebraliśmy informacje, z jakimi trudnościami spotykały się osoby starsze w dostępie do szczepień przeciw Covid-19. Otrzymaliśmy także propozycje zmian, jakie należy wprowadzić, aby poprawić dostępność szczepień.

Znajdują się one w raporcie z badań ankietowych przygotowanych i przeprowadzonych przez Komisję Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO i Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

Ankieta została rozesłana do ośrodków pomocy społecznej, wszystkich samorządów lokalnych i organizacji senioralnych, a także zamieszczona na stronie RPO. Wypełnione kwestionariusze zbieraliśmy do końca marca. Udział w badaniu wzięło 1218 instytucji, organizacji i osób prywatnych.

Zebrane dane posłużyły do opracowania raportu „Jak w warunkach pandemii realizowane jest prawo osób starszych do ochrony zdrowia pod względem dostępności szczepień przeciw COVID 19”.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem. Opracowała go dr Maria Zrałek z Wyższej Szkoły Humanitas, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-07-02 14:54:20
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-07-02 14:55:00
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk