Dostawa deduplikatorów wraz z wdrożeniem, nr sprawy: BDG-WZP.261.10.2020

Data: 
2020-09-30 13:43:01

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dwóch, jednakowych, fabrycznie nowych deduplikatorów do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (wraz z wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego) zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie, wraz z wdrożeniem oraz prezentacją podstawowych funkcjonalności i obsługi deduplikatorów dla pracowników Wydziału Informatyki w siedzibie Zamawiającego.

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-23 10:32:56 Dostawa deduplikatorów wraz z wdrożeniem, nr sprawy: BDG-WZP.261.10.2020 Marek Tenerowicz
2020-10-09 08:39:16 Dostawa deduplikatorów wraz z wdrożeniem, nr sprawy: BDG-WZP.261.10.2020 Marek Tenerowicz
2020-09-30 13:48:35 Dostawa deduplikatorów wraz z wdrożeniem, nr sprawy: BDG-WZP.261.10.2020 Marek Tenerowicz