Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarła smutna wiadomość o śmierci pana Karola Tendery

Data:
Tagi: Kondolencje

Pan Tendera przez ostatnie lata walczył przed sądem z niemiecką stacją telewizyjną ZDF z powodu użycia przez nią sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” w odniesieniu do obozu w Auschwitz. Pan Karol Tendera był więźniem tego obozu i całe życie poświęcił temu, by upamiętnić ofiary zbrodni nazistowskich.

ZDF sprostowała informację o „polskości” Auschwitz, ale pan Tendera zauważył, że to za mało – potrzebne są publiczne przeprosiny, skierowane do niego osobiście.

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił sprawy przed Sądem Okręgowym w Krakowie wspierając pana Tenderę i wskazując, że dobra osobiste takie jak godność i tożsamość narodowa istnieją i zostały w odniesieniu do pana Tendery naruszone.

Wyrok sądu drugiej instancji zapadł w 2016 r. Pozwana stacja ZDF wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Zaledwie 10 dni temu, 25 września 2019 r., ZDF wycofała swoją skargę.

Pan Karol Tendera zmarł 1 października 2019 w wieku 98 lat. Cześć Jego pamięci.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP