Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Prezydenta Warszawy ws. dostępności łaźni miejskich dla osób doświadczających bezdomności

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich ponawia apel skierowany w styczniu 2008 r. przez jego poprzednika śp. dr. Janusza Kochanowskiego do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań dla zapewnienia mieszkańcom Warszawy elementarnych obiektów użyteczności publicznej w postaci publicznych toalet, łaźni oraz pralni.

Od tego czasu znacznie poprawiła się dostępność publicznych toalet, jednak nadal kwestią wymagającą poprawy jest dostępność łaźni miejskich. Zgodnie z oficjalnymi danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ostatniej zimy na terenie Warszawy przebywało 2516 osób doświadczających bezdomności. Liczba ta może być w praktyce wyższa, na co wskazują organizacje pozarządowe. Przy tak dużej skali problemu zasadnicze wątpliwości budzi dostępność tylko jednej łaźni publicznej w Warszawie prowadzonej przez Caritas, będącej przy tym jedyną łaźnią na obszarze całego województwa mazowieckiego.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-12-07 13:01:16
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP