Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ws. Bezpłatnego Dostępu do Internetu

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ponowne przeanalizowanie problemu przedstawionego w wystąpieniu z dnia 22 lipca br.

Wbrew wyjaśnieniom przekazanym w odpowiedzi, należy stwierdzić, że jedyną akceptowaną przez operatora Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI) okolicznością pozwalającą na wyłączenie mechanizmu CAPTHA jest legitymowanie się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Stosowana przez operatora BDI praktyka zmusza osoby starsze, które nie legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do przejścia niejednokrotnie długiej i żmudnej procedury administracyjnej zmierzającej do jego uzyskania.

Powoduje to wątpliwości, czy działania operatora BDI są zgodne z podstawowym założeniem Bezpłatnego Dostępu do Internetu, którym jest realizacja postulatu dostarczenia tzw. Internetu socjalnego, czyli umożliwienie dostępu do Internetu osobom wykluczonym cyfrowo. 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP