Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Prezesa UOKiK ws. zróżnicowanej wysokości opłat za amatorski połów ryb

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi obywateli dotyczące problemów związanych z różnicowaniem wysokości opłat za uprawianie amatorskiego połowu ryb. Zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb określają przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym. Jednym z warunków uprawniania tego rodzaju rybactwa jest posiadanie dokumentu uprawniającego do takiego połowu, tj. karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, za które pobiera się opłatę.

W przypadku gdy połów odbywa się na wodach uprawnionego do rybactwa, dodatkowo konieczne jest uzyskanie jego zezwolenia.

Zgodnie z ustawą, opłatę za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać uprawniony do rybactwa w wysokości przez siebie ustalonej. O ile wysokość składek okręgowych dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego jest zbliżona i tylko wyjątkowo odstępstwa pomiędzy danymi okręgami są wyższe niż 100 złotych, o tyle zróżnicowanie opłat dla osób niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim jest dużo wyższe. Najbardziej widocznym przykładem takich rozbieżności są wysokości rocznych składek okręgowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się w tej sprawie do Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego zapewnił, że Związek nie stosuje praktyk dyskryminacyjnych w pobieraniu opłat za amatorskie uprawianie rybactwa. Wyjaśnił, że różnice w stawkach dla członków Stowarzyszenia i pozostałych zainteresowanych są zgodne z prawem i mają na celu umożliwienie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Natomiast Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdziło w odpowiedzi m.in., że wprowadzenie regulacji w sprawie ustalania opłat za amatorskie uprawianie rybactwa dla zrzeszonych i niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim byłoby niezgodne z ideą ograniczenia sfery regulacyjnej państwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zbadanie przedstawionej sprawy w zakresie zadań nałożonych na Prezesa UOKiK ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, a także poinformowanie o podjętych w sprawie działaniach.

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk