Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Prezesa ARiMR ws. właścicieli gospodarstwa rolnego, które nie kierowały pracą w gospodarstwie

Data:

10 września 2012 r. Rzecznik skierowała wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niezgodności polskich przepisów dotyczących przyznawania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z prawem Unii Europejskiej. Niezgodność ta wynikała z uregulowania pojęcia „prowadzenie działalności rolniczej” w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z przepisu § 2 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia wynika, że za osobę prowadzącą gospodarstwo może być uznany każdy, kto był właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego, nawet jeśli nie kierował tym gospodarstwem. Obecnie jednak wsparcie dla młodych rolników jest uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 7 grudnia 2013 r. Zgodnie ze znajdującą się w nim definicją „młody rolnik” to osoba, która w chwili składania wniosku ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe, a także po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem. 

W związku z wciąż istniejącymi problemami z wykładnią i interpretacją pojęcia osoby pierwszy raz podejmującej działalność rolniczą Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o podjętych czynnościach w przedmiotowej sprawie.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP