Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MZ ws. egzaminów z języka polskiego dla przyszłych lekarzy

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się absolwentka zagranicznej uczelni medycznej, ubiegająca się o przyznanie w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza.

Zgodnie z obowiązującymi od niedawna przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, osoby, które ukończyły studia medyczne w języku obcym i chcą uzyskać w Polsce prawo wykonywania zawodu lekarza, powinny zdać egzamin z języka polskiego. Zaskoczeniem dla wnioskodawczyni było to, że wspomniany wymóg dotyczy także osób, dla których język polski jest językiem ojczystym. Obecne wymagania są niezrozumiałe zwłaszcza w przypadku obywateli polskich, którzy przed rozpoczęciem studiów medycznych kształcili się w języku polskim. Co więcej, część z tych osób zdała Lekarski Egzamin Końcowy w języku polskim albo egzamin nostryfikacyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości zmiany kwestionowanych przepisów.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP