Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MZ oraz MR ws. sklepików szkolnych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia o uzupełnienie przedstawionych wyjaśnień. W załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży w szkołach, sformułowano dodatkowe warunki, jakim muszą odpowiadać te produkty. Przyjęte rozwiązanie budzi wątpliwości, ponieważ przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia upoważniały Ministra Zdrowia do określenia dodatkowych wymagań tylko dla środków spożywczych stosowanych w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.

Z wpływających do Rzecznika skarg wynika, że rygorystyczne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym sprzedaży żywności w sklepikach szkolnych mogą spowodować, że większość sklepików będzie musiała zostać zamknięta. Prowadzona dotychczas działalność może stać się zupełnie nieopłacalna. Z informacji prasowych wynika, że w całej Polsce zamknięto nawet kilka tysięcy sklepików. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Rozwoju o przekazanie informacji w tej sprawie.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP