Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MSWiA ws. stosowania monitoringu wizyjnego

Data:

Konieczne jest, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, kompleksowe uregulowanie monitoringu wizyjnego w przepisach rangi ustawowej. Przyjęte rozwiązania powinny zapewnić bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, a jednocześnie uwzględniać prawo do ochrony życia prywatnego i ochronę danych osobowych. Ten złożony problem wymaga skoordynowania prac wielu resortów, a także przeprowadzenia konsultacji społecznych. Znalezienie równowagi między bezpieczeństwem a ochroną prywatności obywateli w dobie rozwoju nowoczesnych technologii jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją obecnie władze publiczne.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie uzyskiwał zapewnienie o planowanych bądź trwających pracach legislacyjnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W kolejnym wystąpieniu Rzecznik prosi o przekazanie informacji na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o monitoringu wizyjnym.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP