Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MSW ws. zapewnienia wyżywienia osobom pozbawionym wolności, transportowanym z zagranicy

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich już w marcu 2012 r. zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, które są transportowane z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską.

W odpowiedzi wyjaśniono, że inicjatywa ustawodawcza w przedmiotowym zakresie nie jest przewidywana, ponieważ znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, a także wprowadzenie nowych rozwiązań praktycznych, pozwalają na zagwarantowanie osobom transportowanym z zagranicy prawa do właściwego wyżywienia. Do Biura RPO nadal jednak wpływają wnioski osób pozbawionych wolności, które były konwojowane z zagranicy i którym podczas transportowania nie zapewniono możliwości spożycia posiłku, co pokazuje, że wprowadzone zmiany nie rozwiązały w pełni sygnalizowanego problemu. W ocenie Rzecznika istnieje potrzeba pilnego podjęcia działań, które pozwolą na ostateczne uregulowanie w przepisach prawa polskiego kwestii zapewnienia posiłku osobom pozbawionym wolności, transportowanym z zagranicy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

II.517.1430.2014

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk