Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MSW ws. ustanowienia obrońcy w toku postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy BOR

Data:
Tagi: praca

4 czerwca 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 86, poz. 521) realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego względem funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące żołnierzy i funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników NIK utrwaliły linię orzeczniczą w tym względzie.

Tymczasem zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w toku tegoż postępowania obwiniony ma prawo do (…) ustanowienia obrońcy spośród funkcjonariuszy, jeżeli funkcjonariusz ten wyrazi na to zgodę, oraz jego odwołania. Ten przepis z kolei jest sprzeczny z treścią art. 123 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, mówiącym, iż prawo do obrony obwinionego jest realizowane w szczególności przez powołanie obrońcy, którym może być funkcjonariusz lub pracownik BOR albo adwokat bądź radca prawny. Tym samym przepis rozporządzenia zawęża zakres stosowania ustawy o BOR do funkcjonariuszy tej służby. Zdaniem Rzecznika przyjęta forma regulacji, a także jej treść np. w odniesieniu do formalnego prawa do obrony budzi wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany opisanego powyżej stanu rzeczy.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP