Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. zmiany systemu opieki medycznej dla więźniów

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie apeluje o wprowadzenie niezbędnych zmian w systemie funkcjonowania opieki medycznej dla więźniów.

W ubiegłym roku Rzecznik otrzymał ponad 1000 skarg na niewłaściwą opiekę medyczną w warunkach więziennej izolacji. Wypracowanie nowych rozwiązań mogłoby też przyczynić się do zmniejszenia ilości spraw przegranych przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, z powodu niezagwarantowania osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych na takim samym poziomie jak wszystkim obywatelom.

Więzienna służba zdrowia coraz częściej nie jest w stanie kompleksowo świadczyć swoich usług. Stąd coraz większa ilość przerw udzielanych ze względów zdrowotnych skazanym, również niebezpiecznym przestępcom. O tym, jak poważny to problem, świadczy nagłośniona przez media sprawa recydywisty, który dopuścił się gwałtu w trakcie przerwy w karze udzielonej mu w celu poddania się operacji okulistycznej w warunkach wolnościowych.

Aktualny system wymusza konwojowanie osadzonych do pozawięziennych podmiotów leczniczych, co z kolei prowadzi do pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej w nadgodzinach i jest bardzo kosztowne. Rozważenia wymaga chociażby korzystanie z systemu dozoru elektronicznego na czas udzielonej przerwy w karze.

Przedstawione problemy przemawiają, w ocenie Rzecznika, za powołaniem międzyresortowego zespołu ekspertów, który opracuje nowy model funkcjonowania opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności.

IX.517.1323.2015

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk