Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. realizacji wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego przebywania w schronisku dla nieletnich bez podstawy prawnej

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace nad dostosowaniem regulacji zawartej w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich do treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Grabowski przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła pobytu w schronisku dla nieletnich bez podstawy prawnej. W praktyce pobyt nieletniego w schronisku był dotychczas przedłużany bez decyzji sądu i bez możliwości wnoszenia o uchylenie zastosowanego środka. Było to niezgodne ze standardami wynikającymi z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tego zagadnienia dotyczyło również wystąpienie (II.517.2632.2015) skierowane do ówczesnego Ministra Sprawiedliwości w dniu 24 września 2015 r.

IX.517.190.2015

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk