Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MS ws. doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich

Data:
Tagi: sądy

Sprawne doręczanie przesyłek sądowych i prokuratorskich ma istotne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, gwarantując obywatelom realizację konstytucyjnego prawa do sądu.

Rzecznik Praw Obywatelskich już w lutym 2014 r. sygnalizował, na podstawie wpływających do niego skarg obywateli, zastrzeżenia dotyczące doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich po zmianie operatora pocztowego. Wyniki kontroli NIK potwierdziły wątpliwości Rzecznika dotyczące pogorszenia jakości usług pocztowych dla sądów i prokuratury. Problemy dotyczyły przede wszystkim opóźnień w doręczaniu korespondencji, niewłaściwego sposobu liczenia terminów awizowania, braków i błędów w awizowaniu listów. Minister Sprawiedliwości, odnosząc się do zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli, wskazał, że stwierdzone nieprawidłowości zostały wzięte pod uwagę przy zamawianiu usług pocztowych na rzecz sądów na lata 2016-2018.

Rzecznik prosi o poinformowanie, czy zostały opracowane i wdrożone regulacje, które zapewnią skuteczny nadzór nad realizacją aktualnie zawartej umowy o doręczaniu przesyłek sądowych. Zwraca się również o informacje na temat prac legislacyjnych nad zmianami w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego dotyczącymi doręczania korespondencji przez sądową służbę doręczeniową.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2016-02-18 10:43:09
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 13:42:46
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 13:42:46
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 13:42:01
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP