Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MRiRW ws. prac nad ustawą o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych

Data:
Tagi: prawo rolne

Rzecznik Praw Obywatelskich kierowała już wcześniej wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozwiązania przyjętego w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przedstawiając swoje wątpliwości natury konstytucyjnej co do obowiązującego uregulowania, w kontekście skarg małżonków posiadających rozdzielność majątkową i odrębne gospodarstwa rolne.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013 r., w sprawie o sygn. akt P 40/12 stwierdził, że kwestionowany przepis ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w zakresie, w jakim nie przewiduje dopuszczalności nadania osobnych numerów identyfikacyjnych każdemu z małżonków, w sytuacji gdy istnieje między nimi rozdzielność majątkowa i posiadają odrębne gospodarstwa rolne jest niezgodny z postanowieniami Konstytucji RP. Kwestionowany przepis traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o planowanym sposobie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP