Do Ministra Rozwoju Regionalnego ws. uwzględnienia edukacji antydyskryminacyjnej przy programowaniu funduszy UE

Data:
Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2013-07-02 08:57:39
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP