Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP