Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Nauki ws. warunków pobierania stypendium przez osoby z niepełnosprawnością studiujące na drugim kierunku studiów

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP