Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MIiR ws. zakresu danych w wyciągach z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych

Data:
Tagi: praca


Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że mimo zapowiedzi, nie zostały zmienione przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące zamieszczania oraz publikowania danych zawartych w centralnych rejestrach rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Minister Infrastruktury uznał za zasadną nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami obejmującą rezygnację z publikowania informacji na temat wykształcenia osoby uprawnionej oraz zamieszczenie w wyciągu adresu prowadzonej działalności gospodarczej zamiast dotychczasowego adresu zamieszkania. Niestety, brzmienie regulacji w zakresie publikowania adresu zamieszkania oraz wykształcenia rzeczoznawcy majątkowego pozostało w zasadzie niezmienione. Rzecznik Praw Obywatelskich, wyrażając zaniepokojenie brakiem nowelizacji przepisów w postulowanym zakresie, prosi o poinformowanie o aktualnym stanie prac legislacyjnych związanych ze zmianą wskazanej regulacji.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP