Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MIiR ws. wykonania wyroku TK dotyczącego przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Data:


W wyroku z dnia 11 lipca 2012 r. (sygn. akt K 8/10) Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją zasadniczej części ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nowa ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. miała regulować kwestię ogrodnictwa działkowego w sposób kompleksowy, a także zapewniać stabilność i przewidywalność polityki państwa w tej materii. Tymczasem znalazły się w niej regulacje, dwukrotnie uznane już za niezgodne z Konstytucją, a które m.in. pozbawiały obywateli prawa dobrowolnego zrzeszania się w celu użytkowania ogrodów działkowych oraz dawały nieuzasadnione przywileje Polskiemu Związkowi Działkowców w dostępie do nieruchomości przeznaczonych na ogrody działkowe. W swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że monopol Związku stoi w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego i wolnością zrzeszania. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. Polski Związek Działkowców został przekształcony w stowarzyszenie i zachował osobowość prawną, a także praktyczne status quo, jeśli chodzi o kwestie majątkowe. Wciąż istniejące przywileje, połączone z ustawowym domniemaniem woli działkowców pozostania w Związku oraz utrzymania ogrodów działkowych pod jego zarządem może naruszać konstytucyjną wolność zrzeszania się. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP