Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Straży Więziennej ws. utrudnień w kontaktach telefonicznych skazanych z osobami bliskimi

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich nadal otrzymuje dużą liczbę wniosków osób pozbawionych wolności dotyczących jakości usług telekomunikacyjnych świadczonych przez nowego operatora na terenie jednostek penitencjarnych. Zdaniem Rzecznika, Centralny Zarząd Służby Więziennej powinien zadbać o to, aby dopuszczony do świadczenia usług na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych operator telekomunikacyjny spełnił wszystkie stawiane mu wymagania i respektował obowiązujące przepisy prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie kieruję prośbę do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, aby zaangażował się w ustalenie z operatorem zakresu i zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych na terenie jednostek penitencjarnych, z poszanowaniem praw osób pozbawionych wolności.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk